haapalariitta1 Riitan maailmasta

Niin Surullista ja turhaa...

Keskustan olutkohu on saanut ihmiset harmistumaan, nauramaan, moittimaan ja myös miettimään monelta suunnalta alkoholiasiaa. Itsekkin muistan viime vuodelta haastattelun aamuteeveestä. Lääkäripäivien jälkeen lääkäriliiton edustaja nosti teemaksi suomalaisen naisten alkoholinkulutuksen.

Lääkäri kertoi kiihkottomasti tosiasiaa tilanteesta, että alkoholi on viimevuosina vienyt kuolemaan n. 40-vuotiaita suomalaisnaisia enemmän kuin mikään muu kuolinsyy tilastoissamme. Hän totesi, ettei kuolema koske vain naisen elämää, vaan useat ovat juuri 40 -ikävuoden hujakoilla pienten lasten, koululaisten äitejä. Lääkäri alkoikin puhua äitikuolleisuudesta maassamme, ja lapsista jotka ovat jääneet turhaan orvoiksi. Lääkäriliiton mukaan asioihin voisi vaikuttaa oikeanlaisella tiedottamisella, ilman syyttelyä ja holhoamista, tai alkoholilain kiristämistä.

Naiset ovat kuin huomaamattaan lisänneet siten alkoholinkulutusta, että se rasittaa maksaa, kehon toimintaa, ja tietyn määrän jälkeen aiheuttaen kuoleman.

Ennen naiset istuvat kahvilassa leivoskahvien merkeissä ystävättäriensä kanssa, maailmaa parantamassa. Nyt naiset istuvat maistellen uusia viinilaatuja ja parantavat maailmaa naisporukalla... Juomavallinnat ovat vaihtuneet trendikkäistä cappuccinoista trendiviineiksi. Nainen voi huomaamattaan juoda viikon aikana 10-15 lasia viiniä, on noin 3 puolloa/viikko. Tätä määrää useina viikoina nautittuna naisen keho ei voi käsitellä, ja vaurioita alkaa syntymään. Naisen elintoiminnot kestävät vähemmän alkoholia kuin miesten keho. Näin he olivat pohtineet, selittäneet lääkäripäivillään naiskuolleisuuden huolestuttavaa nousua.

Tämän ohjelman jälkeen odotin laajempaa keskustelua vakavasta aiheesta. Siitä vaiettiin, ei juurikaan näkynyt kirjoituksia tms. aiheesta. Tänään yritin etsiä tähän liittyvää tutkimusaineistoa tai jotain aritikkelia aiheesta löytää, eipä nyt löytynyt.

Olisi mukava katsoa lääkärin haastattelu, tai lukea jotain tästä ohjelman teemasta lisää, esim. onko asiaan pystytty jotenkin vaikuttamaan.

Mikäli joku lukijoista muistaa, löytää teema-aiheen, jatkakaa kirjoitusta, ja minullekkin voipi osoittaa luettavaksi, katsottavaksi.

On tärkeä pitää tätäkin aihepiiriä keskusteluissa ja kirjoituksissa yllä.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (1 kommentti)

Käyttäjän ILgron11 kuva
Irja Laamanen

Kokonaiskuvaa työikäisten naisten alkoholin käytöstä ja kuolemista on vaikea luoda. Eri tahoilla tietoja kerätään, mutta ei ehkä riittvästi, jotta alkoholin osuus edes paljastuisi.

Naisten alkoholinkäyttö on kuusinkertaistunut Suomessa viimeisen 40 vuoden aikana
Äitien kuolema päihdesyistä oli 10kpl tutkimuksessa, jossa oli 54686 äitiä. Kymmenenkin on liikaa. Mikä oli mittauksen ajanjakso? Sitä tutkimuksessa ei ole kerrottu. Onko luku edes oikea? Monen eri lähteen tarkastelu osoittaisi, että alkoholia ei aina nähdä yhtenä osatekijänä eikä oteta lukuun.
Äidin päihdeongelma lisää pikkulasten riskiä joutua tapaturmaan.
http://www.videonet.fi/thl/20120913/5/Raitasalo.pdf

Jos kauppareissulla miettii, ostaako siideriä vai ei. Miksi ostaa tai miksi ei ja montako. Jos päihteidenkäyttö alkaa hallita elämää, pitää hakea apua.

http://www.iltasanomat.fi/perhe/art-1288601353802....

Palokuoleman uhreista 75 % miehistä ja 65 % naisista on tapahtumahetkellä alkoholin tai muiden päihteiden vaikutuksen alaisena.

Monet tapaturmaiset kuolemat aiheutuvat toimintakyvyn alenemisesta ja heikentyneestä kyvystä arvioida riskejä. Tapaturmaan kuolleista joka viides oli päihtynyt vuonna 2010.

http://www.pelastustoimi.fi/turvatietoa/ehkaise-pa...

Tapaturmapotilaista kolmasosa oli alkoholin vaikutuksen alaisena. Lähes puolet kaatuneista potilaista, puolet myrkytyksistä ja lähes kaikki pahoinpitelypotilaista olivat alkoholin vaikutuksen alaisena hoitoon hakeutuessaan. Erikoissairaanhoidon potilaista melkein puolet (43 %) ja perusterveydenhuollon potilaista reilu 14 prosenttia oli päihtyneenä hoitoon hakeutuessaan.
Suomessa yli kymmenellä prosentilla aikuisista on alkoholiongelma, joten arviolta 100 000 lapsen kehitystä varjostaa vanhempien, useimmiten isän, alkoholin käyttö. Kodissa tapahtuva alkoholinkäyttö luo myös vääristyneitä malleja lapselle.
Työ ja terveys Suomessa 2009 – tutkimuksen mukaan työikäisistä miehistä 40 prosenttia ja naisista 18 prosenttia olivat alkoholin riskikäyttäjiä. Työterveyshuollon miespotilaista lähes kolmannes ja naispotilaista lähes viidennes ylitti riskikulutuksen rajan. (Kaarne & Aalto 2009.)

Voisi olla että tuoreempi Työ ja terveys Suomessa antaisi anakohtaisempaa tietoa.

Alkoholiin liittyviä tapaturmakuolemia tapahtuu Suomessa eniten 45–64 -vuotiaille
Kivistön, Jurvansuun ja Hirvosen (2010) tutkimuksessa ilmeni, että runsaalla puolella (57 %) ja viidesosalla (20 %) työikäisistä naisista ilmenee alkoholin riskikäyttöä.
Pohjoismaisessa tutkimuksessa (Poikolainen, Rehm & Zatonski 2008) tutkittiin alkoholin osuutta kuolleisuuteen. Suomen tutkimuksen osiossa havaittiin, että alkoholista johtuvien kuolemien osuus oli suurempi työikäisessä, 20–64 –vuotiaassa väestössä. Paljonko näistä oli naisia, pitäisi saada alkuperäinen tutkimus, niin ehkä tulisi tiedot?

http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-201...